N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
   Αρχική σελίδα

 
EETAA 2007
 


ΑΡΘΡΟ 268

Σχετική Νομoλογία

  Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανατέθηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων σε δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης, με ποσό εντός του εκ του νόμου επιτρεπτού χρηματικού ορίου. Στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναφών με το αντικείμενο της ανάθεσης δραστηριοτήτων. Η δημοτική επιχείρηση για να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ανέθεσε μέρος αυτών σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Με βάση τα ανωτέρω ο Δήμος νόμιμα ανέθεσε στη δημοτική του επιχείρηση τη διοργάνωση εκδηλώσεων, αφού υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα στους σκοπούς αυτής και το ύψος του τιμήματος δεν υπερβαίνει το επιτρεπτό χρηματικό όριο. Δεν αποδεικνύεται καταστρατήγηση των διατάξεων του Δημοτικού Κώδικα σχετικά με τη χρηματοδότηση των δημοτικών επιχειρήσεων και ούτε των αντίστοιχων που αφορούν την εκτέλεση εργασιών των Ο.Τ.Α. (ΕλΣ Πράξη VII Τμ. 8/2005)

  Οι δαπάνες που συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκουν οι Ο.Τ.Α. ή εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες, όμως εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του προσωπικού τους, δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, διότι η αντιμετώπισή τους προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α. Συνεπώς αν μια δαπάνη συντελεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Τ.Α. και ικανοποιεί τις λειτουργικές του δαπάνες και παρόλο που προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. η σύσταση και λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί χωρίς υπαιτιότητα του Ο.Τ.Α., επιτρέπεται κατ? εξαίρεση και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο να ανατεθεί σε τρίτους μέχρι να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του προσωπικού. Στην προκειμένη περίπτωση, ανατέθηκε στη δημοτική επιχείρηση η οργάνωση και λειτουργία του γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων, έναντι ποσού εντός του επιτρεπτού χρηματικού ορίου. Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία γραφείου με αντικείμενο συναφές με την ανατεθείσα εργασία, καθώς και η στελέχωση αυτού. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις δεν καλύφθηκαν, λόγω της απαγόρευσης διενέργειας προσλήψεων. Στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνεται το αντικείμενο που πρόκειται να εκτελέσει. Στη μελέτη και στην υπογραφείσα σύμβαση υπάρχει τιμολόγιο ανά κατηγορία εργασιών. Κατόπιν των ανωτέρω το Τμήμα κρίνει ότι νόμιμα συνήφθη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της δημοτικής επιχείρησης και η σχετική δαπάνη είναι νόμιμη, διότι αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Δήμου και συνακόλουθα των κατοίκων, οι οποίες δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τον Ο.Ε.Υ. με το αναγκαίο προσωπικό, παρά τις προσπάθειες του Δήμου. (ΕλΣ Πράξη VII Τμ. 3/2004)