ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

16/04/2021

Ανάρτηση 23ης παρτίδας 2021 γνωμών του Παρατηρητηρίου

 (3 ΝΠΔΔ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 23η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν οριστικοποιήσει έως και τις 16/04/2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2021».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως αποστέλλετε e-mail στη διεύθυνση p.kapsis@ypes.gr , m.gariou@ypes.gr ή mar.chioti@ypes.gr .

 Αναρτήσεις γνωμών του Παρατηρητηρίου (Σχ. Π/Υ 2021) ...

Αναρτήσεις γνωμών του Παρατηρητηρίου (Σχ. Π/Υ 2021)
Ημερομηνία Παρτίδα Οριστικ. έως Δήμοι  ΝΠΔΔ   ΝΠΙΔ  Περιφέρειες
16/04/212316/04/21-3--
09/04/212209/04/21262-
31/03/212131/03/21-51-
19/03/212019/03/21772-
10/03/211910/03/216114-
01/03/211801/03/21465-
19/02/211719/02/211094-
12/02/211612/02/217156-
05/02/211505/02/219227-
02/02/211402/02/21---1
29/01/211329/01/218215-
22/01/211222/01/2110208-
15/01/211115/01/21111412-
08/01/211008/01/21121712-
30/12/20930/12/20242410-
23/12/20822,23/12/20151213-
18/12/20718,16/12/20172446-
15/12/20615/12/202023-1
10/12/20510/12/204063-3
04/12/20403/12,31/11/20105114-4
28/09/20328/09/20 2 ---
28/09/20225/09/20 - --2
28/09/20124/09/20 22 14-2

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

  
22/01/2021

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2021

Έχουν αναρτηθεί τα δελτία των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2021, για Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΔΔ.

Συμπληρώστε τα δελτία, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ», με Επεξεργασία, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το διάστημα (6μηνο, 7μηνο κλπ), βάσει του οποίου έγιναν οι υπολογισμοί του Επικυρωμένου Π/Υ

27/10/2020

Μη έκδοση γνώμης λόγω σφαλμάτων και παραλείψεων για τα Σχ. Π/Υ 2021
Σας ενημερώνουμε ότι :
Δεν θα εκδίδεται η γνώμη του Παρατηρητηρίου για φορείς που έχουν οριστικοποιήσει δελτίο Σχ. Προϋπ 2021 όταν:
 • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Προϊστάμενος» στην καρτέλα ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ.
 • Δεν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες εκτιμήσεων εσόδων και εξόδων
 • Δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη εκτιμήσεων ισολογισμού
 • Έχει συμπληρωθεί στην καρτέλα V.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ η στήλη «Α.Δ.Α. Απόφασης» χωρίς να έχει συμπληρωθεί η στήλη «Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2021» (ή και το αντίστροφο).
Επιπλέον για τα ΝΠΔΔ όταν :
 • Δεν έχει συμπληρωθεί πίστωση στον ΚΑΕ 0718 «Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους» στη στήλη Π/Υ 2021 - Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
 • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο του ΚΑΕ 071b στα δελτία Δεκ 2019 και το μήνα αναφοράς Π/Υ 2019 και αντίστοιχα το πεδίο του ΚΑΕ 0718 για το μήνα αναφοράς Π/Υ 2020 (πχ. Ιούνιος αν πρόκειται για Σχ. Π/Υ 2021 6μηνο) - Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
 • Δεν έχουν υποβληθεί μηνιαία στατιστικά δελτία του έτους 2019 ή 2020.
Στους φορείς που εντοπίζονται οι παραπάνω ελλείψεις, θα από-οριστικοποιείται αυτόματα το Δελτίο Σχ. Π/Υ 2021 και θα ενημερώνονται μέσω email για να προβούν σε διορθώσεις.
Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου θα εκδίδεται αμέσως μετά τη διόρθωσή τους και την εκ νέου οριστικοποίηση του δελτίου Σχ. Π/Υ 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλέφωνα: 2131364808 (κος Καψής), 2131364816 (κα Γαρίου), 2131364815 (κα Χιώτη), 2131364409 (κα Πολυγένη).

22/4/2020

Διαδικασία από-οριστικοποίησης στατιστικών δελτίων

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται η διαδικασία από-οριστικοποίησης των στατιστικών δελτίων και ενοποιείται με τη διαδικασία επαναντλήσεων αναφορών από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Ο νέος Ενιαίος Πίνακας Ειδοποιήσεων Επαναντλήσεων ΚΔ – Αποοριστικοποιήσεων ΒΔ μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι διαθέσιμος προς λήψη στον παρακάτω σύνδεσμο (ανοίγει σε νέα καρτέλα) :

Ενιαίος Πίνακας Ειδοποιήσεων Επαναντλήσεων ΚΔ – Αποοριστικοποιήσεων ΒΔ

Αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν τον Ενιαίο Πίνακα δε θα εξετάζονται.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για τα στατιστικά δελτία τα οποία είναι παλαιότερα των δύο μηνών. Για τα οριστικοποιημένα δελτία των τελευταίων δύο μηνών δεν απαιτείται η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και επομένως, οι φορείς θα στέλνουν σχετικό αίτημα απευθείας στην ΕΕΤΑΑ (στη διεύθυνση npdd@eetaa.gr ) το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο την ονομασία του φορέα και το μήνα του δελτίου που θα από-οριστικοποιηθεί.


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

Ανακοινώσεις

  Σελ.1  
 
08-02-2021 - ΥΠΕΣ 9541-8.2.2021 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  30-11-2020 - ΥΠΕΣ 81639-26.11.2020 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  03-02-2020 - ΥΠΕΣ 7556/31.01.2020 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  31-01-2020 - ΥΠΕΣ 3968/30.01.2020. ΘΕΜΑ: Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  06-11-2019 - ΥΠΕΣ 78577/4.11.2019. ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 • Υπόχρεοι Φορείς (xlsx)
 •  
  24-09-2019 - Εγκύκλιος 105, ΥΠΕΣ 65913/23.9.2019. Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  10-09-2019 - Εγκύκλιος 100, ΥΠΕΣ 62885/10.9.2019. Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 • Υπόχρεοι Φορείς (xlsx)
 •  
  17-04-2019 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 29324/15.4.2019. Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  05-02-2019 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 7844/4.2.2019. Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  05-02-2019 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 7826/4.2.2019. Υποβολή νέου ΜΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και διευκρινήσεις για την υποβολή του ΜΔ των Νομικών Προσώπων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)

 •   Σελ.1