ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

7/2/2022

Κατάργηση Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων
Βάσει της Εγκυκλίου 419/2-6-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΡΖ46ΜΤΛ6-7ΞΖ), αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2022, ήτοι από την 1.2.2022, η Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) καταργείται και ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας καθίσταται η αποκλειστική βάση συλλογής των οικονομικών στοιχείων όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων που διαθέτουν τα στοιχεία τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας χειροκίνητα (με την ανάρτηση αρχείων xml/excel) και όχι μέσω διεπαφών (web servives) θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή stats μέσω του συνδέσμου http://komvos.ypes.gr/stats .

Πληροφορίες για τα Οικονομικά Στοιχεία των ΟΤΑ: Πατήστε εδώ .


Ανακοινώσεις

  Σελ.1  
 
03-02-2022 - ΥΠΕΣ 6460-3.2.2022 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  02-06-2021 - ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 419 (50057-2.6.2021) ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  27-04-2021 - ΥΠΕΣ 33073-27.4.2021 (ΦΕΚ Β΄1861) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομιών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’350).
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  08-02-2021 - ΥΠΕΣ 9541-8.2.2021 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  30-11-2020 - ΥΠΕΣ 81639-26.11.2020 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  03-02-2020 - ΥΠΕΣ 7556/31.01.2020 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  31-01-2020 - ΥΠΕΣ 3968/30.01.2020. ΘΕΜΑ: Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  06-11-2019 - ΥΠΕΣ 78577/4.11.2019. ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 • Υπόχρεοι Φορείς (xlsx)
 •  
  24-09-2019 - Εγκύκλιος 105, ΥΠΕΣ 65913/23.9.2019. Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  10-09-2019 - Εγκύκλιος 100, ΥΠΕΣ 62885/10.9.2019. Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)

 •   Σελ.1