ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

10/09/2021

Απο-οριστικοποίηση στατιστικών Δελτίων
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Εγκυκλίου 419 του ΥΠΕΣ, περί «Υποβολής οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ», για όλους τους φορείς:
 • Έγινε αυτόματη από-οριστικοποίηση των στατιστικών δελτίων όλων των μηνών για τα έτη 2019, 2020 και από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 2021
 • Τα δελτία θα έχουν αυτόματα οριστικοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2021

30/08/2021

Ανάρτηση 33ης παρτίδας 2021 γνωμών του Παρατηρητηρίου

 (1 ΝΠΔΔ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 33η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν οριστικοποιήσει έως και τις 26/08/2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2021».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως αποστέλλετε e-mail στη διεύθυνση p.kapsis@ypes.gr , m.gariou@ypes.gr ή mar.chioti@ypes.gr .

 Αναρτήσεις γνωμών του Παρατηρητηρίου (Σχ. Π/Υ 2021) ...

Αναρτήσεις γνωμών του Παρατηρητηρίου (Σχ. Π/Υ 2021)
Ημερομηνία Παρτίδα Οριστικ. έως Δήμοι  ΝΠΔΔ   ΝΠΙΔ  Περιφέρειες
30/08/213326/08/21-1--
06/08/213206/08/21-1--
30/06/213130/06/21--1-
25/06/213025/06/211---
18/06/212918/06/21-32-
31/05/212831/05/21--2-
21/05/212721/05/21-2--
12/05/212612/05/21141-
28/04/212528/04/21-21-
23/04/212423/04/21-44-
16/04/212316/04/21-3--
09/04/212209/04/21262-
31/03/212131/03/21-51-
19/03/212019/03/21772-
10/03/211910/03/216114-
01/03/211801/03/21465-
19/02/211719/02/211094-
12/02/211612/02/217156-
05/02/211505/02/219227-
02/02/211402/02/21---1
29/01/211329/01/218215-
22/01/211222/01/2110208-
15/01/211115/01/21111412-
08/01/211008/01/21121712-
30/12/20930/12/20242410-
23/12/20822,23/12/20151213-
18/12/20718,16/12/20172446-
15/12/20615/12/202023-1
10/12/20510/12/204063-3
04/12/20403/12,31/11/20105114-4
28/09/20328/09/20 2 ---
28/09/20225/09/20 - --2
28/09/20124/09/20 22 14-2

11/6/2020

Διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 33073/27.04.2021–ΦΕΚ Β΄1861 απόφαση του ΥΠΕΣ, η επικαιροποίηση των στοιχείων που υποβάλλονται στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΒΔ) και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά:

 • Από 1η έως 26η Φεβρουαρίου και 1η έως 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους για τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
 • Κατόπιν υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, για τα ίδια ως άνω ετήσια στοιχεία και για τις χρήσεις που αφορούν οι καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται για αίτημα που αφορά σε αρχική υποβολή των στοιχείων.
Το αίτημα αυτό θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr

Ο Ενιαίος Πίνακας Ειδοποιήσεων Επαναντλήσεων ΚΔ – Αποοριστικοποιήσεων ΒΔ καταργείται.

Τα στατιστικά δελτία που υποβάλλονται στη ΒΔ (ΕΕΤΑΑ) θα οριστικοποιούνται αυτόματα μετά την πάροδο ενός μήνα.

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

  
22/01/2021

Επικυρωμένοι Προϋπολογισμοί 2021

Έχουν αναρτηθεί τα δελτία των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2021, για Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΔΔ.

Συμπληρώστε τα δελτία, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ», με Επεξεργασία, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το διάστημα (6μηνο, 7μηνο κλπ), βάσει του οποίου έγιναν οι υπολογισμοί του Επικυρωμένου Π/Υ

27/10/2020

Μη έκδοση γνώμης λόγω σφαλμάτων και παραλείψεων για τα Σχ. Π/Υ 2021
Σας ενημερώνουμε ότι :
Δεν θα εκδίδεται η γνώμη του Παρατηρητηρίου για φορείς που έχουν οριστικοποιήσει δελτίο Σχ. Προϋπ 2021 όταν:
 • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Προϊστάμενος» στην καρτέλα ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ.
 • Δεν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες εκτιμήσεων εσόδων και εξόδων
 • Δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη εκτιμήσεων ισολογισμού
 • Έχει συμπληρωθεί στην καρτέλα V.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ η στήλη «Α.Δ.Α. Απόφασης» χωρίς να έχει συμπληρωθεί η στήλη «Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2021» (ή και το αντίστροφο).
Επιπλέον για τα ΝΠΔΔ όταν :
 • Δεν έχει συμπληρωθεί πίστωση στον ΚΑΕ 0718 «Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους» στη στήλη Π/Υ 2021 - Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
 • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο του ΚΑΕ 071b στα δελτία Δεκ 2019 και το μήνα αναφοράς Π/Υ 2019 και αντίστοιχα το πεδίο του ΚΑΕ 0718 για το μήνα αναφοράς Π/Υ 2020 (πχ. Ιούνιος αν πρόκειται για Σχ. Π/Υ 2021 6μηνο) - Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
 • Δεν έχουν υποβληθεί μηνιαία στατιστικά δελτία του έτους 2019 ή 2020.
Στους φορείς που εντοπίζονται οι παραπάνω ελλείψεις, θα από-οριστικοποιείται αυτόματα το Δελτίο Σχ. Π/Υ 2021 και θα ενημερώνονται μέσω email για να προβούν σε διορθώσεις.
Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου θα εκδίδεται αμέσως μετά τη διόρθωσή τους και την εκ νέου οριστικοποίηση του δελτίου Σχ. Π/Υ 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλέφωνα: 2131364808 (κος Καψής), 2131364816 (κα Γαρίου), 2131364815 (κα Χιώτη), 2131364409 (κα Πολυγένη).


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

Ανακοινώσεις

  Σελ.1  
 
02-06-2021 - ΥΠΕΣ 50057-2.6.2021 Εγκύκλιος 419 ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  27-04-2021 - ΥΠΕΣ 33073-27.4.2021 (ΦΕΚ Β΄1861) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομιών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’350).
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  08-02-2021 - ΥΠΕΣ 9541-8.2.2021 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  30-11-2020 - ΥΠΕΣ 81639-26.11.2020 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  03-02-2020 - ΥΠΕΣ 7556/31.01.2020 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  31-01-2020 - ΥΠΕΣ 3968/30.01.2020. ΘΕΜΑ: Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  06-11-2019 - ΥΠΕΣ 78577/4.11.2019. ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 • Υπόχρεοι Φορείς (xlsx)
 •  
  24-09-2019 - Εγκύκλιος 105, ΥΠΕΣ 65913/23.9.2019. Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 •  
  10-09-2019 - Εγκύκλιος 100, ΥΠΕΣ 62885/10.9.2019. Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
 • Υπόχρεοι Φορείς (xlsx)
 •  
  17-04-2019 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 29324/15.4.2019. Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)

 •   Σελ.1