ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

07/11/2018

Ανάρτηση συμπληρωματικής Γ παρτίδας 2019 γνωμών του Παρατηρητηρίου

(133 ΝΠΔΔ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η συμπληρωματική Γ παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία έως και τις 1/11/18.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2019».

06/11/2018

Ανάρτηση Γ παρτίδας 2019 γνωμών του Παρατηρητηρίου (12 ΔΗΜΟΙ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Γ παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία έως και τις 2/11/18.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2019».

5/11/2018

ΝΕΑ Διαδικασία από-οριστικοποίησης στατιστικών δελτίων

Οι φορείς που επιθυμούν να από-οριστικοποιήσουν στατιστικά δελτία προηγούμενων μηνών, προκειμένου να τα τροποποιήσουν, πρέπει να στέλνουν σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον παρακάτω πίνακα
    Πρότυπος πίνακας αιτήματος από-οριστικοποίησης
προκειμένου να τους δοθεί έγκριση από-οριστικοποίησης. Το αίτημα θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν από τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του Υπουργείου:

   Ονοματεπώνυμο   Τηλέφωνο   Διεύθυνση e-mail
 1.  Μαρίνα Χιώτη   213 136 4815   mar.chioti@ypes.gr
 2.  Γιώργος Καρύδας   213 136 4809   g.karidas@ypes.gr
 3.  Σοφία Κηρολύτη   213 136 4832   s.kirolyti@ypes.gr

Οι φορείς θα ενημερώνονται για την έγκριση του αιτήματός τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα κοινοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΕΕΤΑΑ για να γίνει η από-οριστικοποίηση των δελτίων.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για τα στατιστικά δελτία τα οποία είναι παλαιότερα των δύο μηνών. Για τα οριστικοποιημένα δελτία των τελευταίων δύο μηνών δεν απαιτείται η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και επομένως, οι φορείς θα στέλνουν σχετικό αίτημα απευθείας στην ΕΕΤΑΑ (στη διεύθυνση npdd@eetaa.gr ) το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο την ονομασία του φορέα και το μήνα του δελτίου που θα από-οριστικοποιηθεί.

31/10/2018

Ανάρτηση συμπληρωματικής Β παρτίδας 2019 γνωμών του Παρατηρητηρίου

(10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Β συμπληρωματική παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία έως και τις 23/10/18.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2019».

29/10/2018

Ανάρτηση Β παρτίδας 2019 γνωμών του Παρατηρητηρίου (17 ΔΗΜΟΙ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Β παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία έως και τις 26/10/18.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2019».

24/10/2018

Ανάρτηση Α παρτίδας 2019 γνωμών του Παρατηρητηρίου (89 ΔΗΜΟΙ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Α παρτίδα 2019 (89 ΔΗΜΟΙ) γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ 2019, που περιλαμβάνει τους Δήμους που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία έως και τις 17/10/18.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2019».

22/10/2018

Ανάρτηση 34ης Παρτίδας 2018 γνωμών του Παρατηρητηρίου (4 ΝΠΔΔ)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 34η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ 2018 που περιλαμβάνει τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία έως και τις 19/10/18.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

28/8/2018

Σχέδια Προϋπολογισμού 2019

1. Έχουν αναρτηθεί τα σχέδια Π/Υ 2019 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 29 (44660/28.08.2018)

2. Μπορείτε να αλλάξετε την περίοδο εκτέλεσης του Π/Υ 2018, η οποία ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του Π/Υ 2019, πατώντας «Επεξεργασία» στην καρτέλα «Υπογράφοντες» και επιλέγοντας στα «Στοιχεία» την κατάλληλη περίοδο.

3. Το Σχέδιο Π/Υ 2019, θεωρείται υποβληθέν μόνο μετά την οριστικοποίησή του.

4. Τα αρχεία excel για την προετοιμασία του δελτίου είναι αναρτημένα στην ενότητα «Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων» της παρούσας σελίδας.

14/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αρ. 2816/30.01.2018 (ΦΕΚ 350 Β' 07.02.2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχει καταστεί υποχρεωτική η Μηνιαία υποβολή οικονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων για όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι.

Επομένως, τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνησης και που μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν υποχρεωμένα να υποβάλλουν στοιχεία Τριμήνου, από τον Ιανουάριο του 2018 υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία σε Μηνιαία βάση, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην απόφαση.

Διευκρινίσεις επί του θέματος θα δοθούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, που θα σας αποσταλεί στις επόμενες ημέρες.

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, έχουν δημιουργηθεί τα Μηνιαία δελτία μηνός Ιανουαρίου 2018 για τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε με email την απόφαση ορισμού των Στατιστικών ανταποκριτών
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.14  
       
      29-12-2010 - ΥΑ 74713 Βάση Δεδομένων Περιφερειών
     • Διαύγεια (ΥΠΕΣΑΗΔ)
     • Υπουργική απόφαση (pdf)
     •  
      15-11-2010 - Π.Δ. 113/2010 - Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
     • Διαύγεια (Υπ.Οικ)
     • Πρεδρικό Διάταγμα (pdf)
     •  
      17-09-2010 - Εγκύκλιος 2/61968/0094 Υπ.Οικ. - Μηνιαία Δελτία Δήμων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
     • Υπουργείο Οικονομικών
     • Μηνιαίο Δελτίο 3 (ΝΠΙΔ) (xls)
     • Μηνιαίο Δελτίο 2 (ΟΤΑ) (xls)
     • Μηνιαίο Δελτίο 1 (ΝΠΔΔ) (xls)
     • Εγκύκλιος (αντίγραφο) (pdf)

     •   Σελ.14