ΥΠΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΕΤΑΑ
   Κεντρική Σελίδα   

Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ


Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

28/8/2018

Σχέδια Προϋπολογισμού 2019

1. Αναρτώνται τα σχέδια Π/Υ 2019 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 29 (44660/28.08.2018)

2. Μπορείτε να αλλάξετε την περίοδο εκτέλεσης του Π/Υ 2018, η οποία ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του Π/Υ 2019, πατώντας «Επεξεργασία» στην καρτέλα «Υπογράφοντες» και επιλέγοντας στα «Στοιχεία» την κατάλληλη περίοδο.

3. Το Σχέδιο Π/Υ 2019, θεωρείται υποβληθέν μόνο μετά την οριστικοποίησή του.

4. Τα αρχεία excel για την προετοιμασία του δελτίου είναι αναρτημένα στην ενότητα «Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων» της παρούσας σελίδας.

10/7/2018

Ανάρτηση 33ης Παρτίδας γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ.Π/Υ.
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η 33η παρτίδα γνωμών του Παρατηρητηρίου επί των Σχ. Π/Υ που περιλαμβάνει τα ΝΠΔΔ που έχουν οριστικοποιήσει το σχετικό δελτίο με πλήρη οικονομικά στοιχεία έως και τις 04/07/18.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι γνώμες είναι διαθέσιμες στους φορείς, με λήψη αυτών από τους στατιστικούς ανταποκριτές, στην καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» του δελτίου με τίτλο «Σχ. Προϋπ. 2018».

3/4/2018

Διαδικασία από-οριστικοποίησης στατιστικών δελτίων

Οι φορείς που επιθυμούν να από-οριστικοποιήσουν στατιστικά δελτία προηγούμενων μηνών προκειμένου να τα τροποποιήσουν, πρέπει να στέλνουν σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να τους δοθεί έγκριση από-οριστικοποίησης.

Το αίτημα θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του Υπουργείου:

   Ονοματεπώνυμο   Τηλέφωνο   Διεύθυνση e-mail
 1.  Μαρίνα Χιώτη   213 136 4815   mar.chioti@ypes.gr
 2.  Γιώργος Καρύδας   213 136 4809   g.karidas@ypes.gr
 3.  Σοφία Κηρολύτη   213 136 4832   s.kirolyti@ypes.gr

και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

 1. Την πλήρη ονομασία του Φορέα
 2. Το λόγο της ζητούμενης τροποποίησης
 3. Τους κωδικούς που θα τροποποιηθούν
 4. Τα νέα ποσά που θα ενσωματωθούν σε κάθε κωδικό

Στην περίπτωση που η από-οριστικοποίηση ζητείται για να γίνει αρχική υποβολή των δελτίων, το αίτημα θα περιλαμβάνει μόνο την πλήρη ονομασία του φορέα και το λόγο της καθυστερημένης υποβολής.

Οι φορείς θα ενημερώνονται για την έγκριση του αιτήματός τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα κοινοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΕΕΤΑΑ για να γίνει η από-οριστικοποίηση των δελτίων.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για τα στατιστικά δελτία τα οποία είναι παλαιότερα των δύο μηνών. Για τα οριστικοποιημένα δελτία των τελευταίων δύο μηνών δεν απαιτείται η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και επομένως, οι φορείς θα στέλνουν σχετικό αίτημα απευθείας στην ΕΕΤΑΑ (στη διεύθυνση npdd@eetaa.gr ) το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο την ονομασία του φορέα και το μήνα του δελτίου που θα από-οριστικοποιηθεί.

14/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αρ. 2816/30.01.2018 (ΦΕΚ 350 Β' 07.02.2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχει καταστεί υποχρεωτική η Μηνιαία υποβολή οικονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων για όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι.

Επομένως, τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνησης και που μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν υποχρεωμένα να υποβάλλουν στοιχεία Τριμήνου, από τον Ιανουάριο του 2018 υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία σε Μηνιαία βάση, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην απόφαση.

Διευκρινίσεις επί του θέματος θα δοθούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, που θα σας αποσταλεί στις επόμενες ημέρες.

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, έχουν δημιουργηθεί τα Μηνιαία δελτία μηνός Ιανουαρίου 2018 για τα Νομικά Πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.


  

Αρχεία για την προετοιμασία των στοιχείων

  

  

Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα

 • Κοινοποιήστε με email την απόφαση ορισμού των Στατιστικών ανταποκριτών
  • Εάν είστε ήδη χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν χρειάζεται επανεγγραφή. Επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης και την ενεργοποίηση των αλλαγών.
   • Για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα, ακολουθήστε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και πατήστε «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
    • Επειδή για την Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, γίνεται Ταυτοποίηση των στοιχείων εγγραφής με τα στοιχεία της Απόφασης ορισμού, μετά την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ για επιβαίωση της λήψης της απόφασης.
     • Μετά την ενεργοποίηση της εγγραφή σας, για την υποβολή των στοιχείων, θα ακολουθείτε το Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα πατάτε το «Είσοδος Εγγεγραμμένων Χρηστών».
        

      Ανακοινώσεις

        Σελ.2  
       
      20-02-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 4900/17.2.2017 Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ (pdf)
     •  
      06-02-2017 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-94/ 6.2.2017) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου των ΟΤΑ και των ΝΠ ΟΤΑ.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      03-02-2017 - Έγγραφο ΥΠΕΣ 3565/2.2.2017. Επικαιροποίηση του βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
     • Έγγραφο ΥΠΕΣ 3565/2.2.2017 (pdf)
     • Αρχείο για το Μητρώο Δεσμεύσεων (xls)
     •  
      03-02-2017 - Εγκύκλιος ΠΔ 80 2/100018/0026 30.12.2016 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
     • Εγκύκλιος - Οδηγίες Μητρώου Δεσμεύσεων (pdf)
     •  
      17-01-2017 - Εγκύκλιος 1/16.1.2017. Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
     • Εγκύκλιος 1/16.1.2017 (pdf)
     •  
      07-11-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-952/ 7.11.2016) Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2016 των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      26-10-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (1241/ 26.10.2016) Αποστολή Γνώμης Παρατηρητηρίου για τα σχέδια προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)
     •  
      06-09-2016 - Εγκύκλιος 20/5.9.2016 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..
     • Εγκύκλιος 20/5.9.2016 (pdf)
     •  
      11-07-2016 - Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (Γ1-658/8.7.2016) 1.Επικαιροποίηση Οικονομικών Στοιχείων ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2.Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Επιστολή ΕΛΣΤΑΤ (pdf)
     •  
      18-05-2016 - Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (17007/ 16.5.2016) Υποβολή οικονομικών στοιχείων Α' Τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     • Εγγραφο ΥΠΕΣΔΑ (pdf)

     •   Σελ.2