Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 - 2017 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070 / 11.7.2016)

Οριστικά αποτελέσματα για τη χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (vouchers)

Συμπληρώστε, υποχρεωτικά, στα παρακάτω πεδία, τον Α.Φ.Μ. σας και τον Α.Μ.Κ.Α. σας, που έχετε γράψει στην αίτηση σας, για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τη χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (vouchers) :

  (υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

  (υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 11 αριθμούς)