ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Συμπληρωση ερωτηματολογίου ανά Φορέα/Δομή

Οδηγίες προς τους φορείς

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Ειδικό κωδικό του Φορέα

  

  

   

Παράταση της προθεσμίας υποβολής μέχρι τις 16.2.2018
Παράκληση να συμπληρωθούν τα στοιχεία των πεδίων μετά την προσαρμογή.
Έκδοση 1.5 (12.2.2018)