Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ-60 χρόνια Συνθήκη της Ρώμης-60 χρόνια ΕΣΠΑ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 - 2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5122 / 23.5.2017)

Διαδικασία ταυτοποίησης
των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με τον Α.Φ.Μ. του φορέα σας και τον Ειδικό Κωδικό, που σας έχει αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ

  (υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

  (υποχρεωτικό πεδίο)