Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5122/23-5-2017)

ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ
Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή

Καταχώρηση αξιών τοποθέτησης (voucher)

Οι συμβάσεις που περάστηκαν μέχρι 10.9.2017 έχουν παγιωθεί

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται αλλαγές στις συμβάσεις επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ

Οδηγίες προς τους φορείς

Προσοχή

  1. Αν υπάρχουν αλλαγές στην άδεια λειτουργίας, είναι απαραίτητο να αποστείλετε στην ΕΕΤΑΑ την νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ώστε να ενημερωθεί με τα νέα στοιχεία η εφαρμογή.
  2. Αν είχατε δηλώσει πρόθεση για συμμετοχή για την περίοδο 2017-2018, και δεν έχετε παραλάβει τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ, ώστε να σας αποσταλεί ο κωδικός πρόσβασης.
  3. Αν κατά την πρόσβαση σας, αναφέρεται ότι "Δεν υπάρχει ο φορέας" και συμμετείχατε κατά την περίοδο 2016-2017, αλλά δεν είχατε δηλώσει πρόθεση για συμμετοχή για την περίοδο 2017-2018, ενημερώστε τον συντονιστή της ΕΕΤΑΑ ότι θέλετε να εγγράψετε ωφελούμενα παιδιά ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
  4. Αν κατά την πρόσβαση σας, αναφέρεται ότι "Δεν υπάρχει ο φορέας" και δεν συμμετείχατε κατά την περίοδο 2016-2017, είναι απαραίτητο να αποστείλετε στην ΕΕΤΑΑ, την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φορέα μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και mail), ώστε μετά από σχετικό έλεγχο, να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα να εγγράψετε ωφελούμενα παιδιά. Ο ειδικός κωδικός θα αποσταλλεί με mail

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Ειδικό κωδικό του Φορέα

  

  

   

Επιβεβαίωση στοιχείων και εκτυπώσεις

  • Επιβεβαιώστε τα στοιχεία ΔΟΥ, Τράπεζας και ΙΒΑΝ και αποθηκεύστε.
  • Μπορείτε να εκτυπώσετε τις καταστάσεις των ωφελούμενων και τη δήλωση του φορέα.

Σχετικά με το ωράριο λειτουργίας

  • Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει διαφορετικά ωράρια, το κείμενο που θα εμφανιστεί στις συμβάσεις εμφανίζεται σε ξεχωριστό σημείο.
    Αν θέλετε να εμφανιστεί άλλο κείμενο, επικοινωνήστε με την ΕΕΤΑΑ
Έκδοση 1.6.4 (11.9.2017)