Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5180/14-6-2018)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η υποβολή αιτήσεων έληξε στις 24:00 της 6.7.2018

Για την πρόσβαση στην αίτηση απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε.
Για τεχνικούς λόγους και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να χρησιμοποιείτε
νέο παράθυρο Ανώνυμης Περιήγησης, για κάθε προσπάθεια διαπίστευσης στο TAXISNET.


Είσοδος με διαπιστευτήρια TAXISNET
Αιτούσα ΓυναίκαΕίσοδος με διαπιστευτήρια TAXISNET Αιτών Άνδρας
χήρος ή κάτοχος δικαστικής απόφασης
επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή ΑΜΕΑ

Αν έχετε πιστοποιηθεί με τον ανωτέρω τρόπο και σας έχει δοθεί Κωδικός Πιστοποίησης,
συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. σας και τον Κωδικό Πιστοποίησης που σας δόθηκε

  

  

   

Έκδοση 3.1.4 (20/6/2018)