ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
Συλλογή στοιχείων για την προσχολική εκπαίδευση ανά Φορέα/Δομή

Οδηγίες προς τους φορείς

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Ειδικό κωδικό του Φορέα
  

  

   

Αν υπάρχει λάθος χαρακτηρισμός μπορείτε να αλλάξετε το Είδος Δομής
Έκδοση 2.4 (16.7.2018)