Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ηλεκτρονική δήλωση έχει λήξει

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Ειδικό κωδικό του Φορέα

  

  

   

Παλιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (πχ Windows XP) ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να μην υποστηρίζουν πλήρως όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής
Έκδοση 2.0.1 (29/5/2018)