>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης


Αριθμός προγραμμάτων : 1

Τίτλος προγράμματος : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Κατηγορία προγράμματος : Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή