ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020


Αριθμός προσκλήσεων : 6

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/09/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δίκτυα Πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/09/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αδελφοποίηση Πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/09/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 04/02/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά - Δίκτυα πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 02/09/2019

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή