ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη


Αριθμός προσκλήσεων : 35

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1109
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/10/2015 - 31/12/2023

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης η/και διάθεσης αστικών απόβλητων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3352
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/11/2018 - 31/12/2021

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3582
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/03/2020 - 31/12/2021

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου), 14B.6a.27.2 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3458
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/12/2018 - 02/07/2021

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3984
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/06/2020 - 02/07/2021

Προηγούμενη1234567Επόμενη

Επιστροφή