ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ERASMUS +


Αριθμός προσκλήσεων : 6

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 3: Σχέδια για το διάλογο για τη νεολαία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Επιστροφή