ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»


Αριθμός προσκλήσεων : 13

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομές ύδρευσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/04/2021

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/04/2021

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/04/2021

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/04/2021

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/04/2021

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή