ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 98

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας ∆ήµου Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3468
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/01/2019 - 31/12/2023

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4007
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/02/2020 - 31/12/2023

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3433
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3489
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/03/2019 - 31/12/2022

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της κινητικότητας των Πολιτών και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3518
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/02/2018 - 31/12/2022

Προηγούμενη123456789...1920Επόμενη

Επιστροφή