ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προγράμματα
Δώστε μέρος του τίτλου του προγράμματος :

Αριθμός προγραμμάτων : 139

Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας/ Πυλώνας Ανάκαμψης 1 "Πράσινη Μετάβαση" (Επεξεργασία Λυμάτων)
Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας (2022)
Δράση «ESTIA 2022 - Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»
Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (3/6/22)
PLATFORMA AWARDS
Adamowicz Award
European Network for Inclusion
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
ΕΠ Μεταφορές
ΕΠ Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή

Επιστροφή