ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους
Προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Επιστροφή