ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 356

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Iδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας (Υπουργείο Εσωτερικών – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υπουργείο Οικονομικών)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/05/2018 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/01/2018 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Αστική Αναζωογόνηση (ΑΠ 1)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/01/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/05/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/03/2017 - 31/12/2020

Επιστροφή