ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 356

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/06/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/06/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/10/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/09/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ (Νότια Αττική) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/08/2019 - 31/12/2020

Επιστροφή