ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 388

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης (εκτός των Πράξεων στις περιοχές της ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΣΒΑΑ των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/05/2020 - 30/08/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης μεταναστών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/07/2019 - 28/08/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του κίνδυνου πλημμυράς στην περιφέρεια Πελοποννήσου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/06/2020 - 21/08/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2017 -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Στήριξη για φεστιβάλ κινηματογράφου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Επιστροφή