ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 378

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 4.c.la.1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/06/2020 - 31/07/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Περιφέρεια Πελοποννήσου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/12/2019 - 31/07/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2020 - 30/07/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/02/2019 - 30/07/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Περιφέρεια Πελοποννήσου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/02/2020 - 27/07/2020

Επιστροφή