ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 388

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών λόγω διάβρωσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/04/2020 - 03/08/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, (επιδότηση ενοικίου στέγασης) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/02/2020 - 31/07/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων ( Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης), Περιφέρεια Βορείου Αιγαιου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/03/2020 - 31/07/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών της ΠΙΝ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/03/2020 - 31/07/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) (Ν. Λασιθίου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/04/2020 - 31/07/2020

Επιστροφή