ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 164

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/01/2018 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Αστική Αναζωογόνηση (ΑΠ 1)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/01/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/09/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ (Νότια Αττική) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/08/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου), 14B.6a.27.2 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/12/2018 - 30/12/2020

Επιστροφή