ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 388

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) (Ν. Ρεθύμνου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/04/2020 - 31/07/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/04/2020 - 31/07/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/04/2020 - 31/07/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ EΒΡΟΥ, (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/04/2020 - 31/07/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, Περιφέρεια Πελοποννήσου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29/04/2020 - 31/07/2020

Επιστροφή