ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 164

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης η/και διάθεσης αστικών απόβλητων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/11/2018 - 30/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Β’ Δράση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Β’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2019 - 30/10/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Α’ ∆ράση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Α’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2019 - 30/10/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΡΑΣΗ 9α.18.1_Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/10/2019 - 15/05/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : A΄ Πρόσκληση «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, Δεκεμβριος 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Αστική Αναζωογόνηση (ΑΠ 1)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/12/2019 - 08/05/2020

Επιστροφή