ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 314

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/01/2020 - 31/12/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/01/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, Περιφέρεια Αττικής (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/02/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2019 - 31/12/2020

Επιστροφή