ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 314

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής των μη διακρίσεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείo Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας στην Καινοτομία 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2019 - 06/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Γ' - Νοέμβριος 2018 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Αστική Αναζωογόνηση (ΑΠ 1)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/11/2018 - 05/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2018 - 31/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2019 - 31/05/2019

Επιστροφή