ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 356

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο στη Θεσσαλία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2019 - 30/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/09/2019 - 30/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών/επαγγελματιών του πολιτισμού (2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 27/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αποστολές Κοινωνικής Οικονομίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/06/2019 - 20/09/2019

Επιστροφή