ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 356

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 "Συνδεδεμένη Περιφέρεια" (“Connected Region”) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/05/2019 - 13/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 " Καινοτόμα και Έξυπνη Περιφέρεια" (“Innovative and Smart Region”) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/05/2019 - 12/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κοινωνική καινοτομία και εθνικές μεταρρυθμίσεις-μακροχρόνια περίθαλψη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 6η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του "INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020" (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 06/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά - Δίκτυα πόλεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 02/09/2019

Επιστροφή