ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 378

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΡΑΣΗ 7B.16.1 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/03/2016 - 31/12/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/01/2020 - 31/12/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/06/2020 - 22/06/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/01/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, Περιφέρεια Αττικής (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/02/2020 - 31/12/2020

Επιστροφή