ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 314

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρηση και αυτισμό (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/05/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/02/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2018 -2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Αστική Αναζωογόνηση (ΑΠ 1)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/01/2018 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΡΑΣΗ 9ii.2 : Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης ΡΟΜΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/01/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018 (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για δέσμευση πίστωσης αρθεισων απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/03/2020 - 31/12/2020

Επιστροφή