ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 378

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 6.b.8: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/04/2019 - 30/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το Σχολικό Έτος 2019-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/06/2019 - 26/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 - (ΑΜΕΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/06/2019 - 26/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/11/2018 - 22/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η), Ιόνια Νησιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/07/2019 - 20/07/2019

Επιστροφή