ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 388

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 14/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/11/2018 - 10/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/10/2018 - 10/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρωπινή κατανάλωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/01/2019 - 24/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή – κοινή συμμετοχή στη φροντίδα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 24/04/2019

Επιστροφή