ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 314

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίαση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/03/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της Μεθοδολογικής και Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο, Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/03/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/03/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Iδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας (Υπουργείο Εσωτερικών – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υπουργείο Οικονομικών)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/05/2018 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/01/2018 - 31/12/2020

Επιστροφή