ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 417

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μέσα από την κοινωνική οικονομία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/09/2020 - 31/12/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/01/2020 - 31/12/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού). (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/09/2020 - 30/06/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/06/2020 - 22/06/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, 14.6i.26.2-4.1 (Περιφέρεια Αττικής και Περιφέρεια Πελοποννήσου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/09/2019 - 31/03/2021

Επιστροφή