ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 417

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/03/2020 - 31/03/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/07/2020 - 01/03/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/12/2019 - 26/02/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων – Β’ κύκλος (Περιφέρεια Ηπείρου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/09/2020 - 29/01/2021

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Unlocking Youth Potential (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Fund for Youth Employment
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/01/2021

Επιστροφή