ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 314

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου - Αστική Αναζωογόνηση (ΑΠ 1)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/01/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/09/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ (Νότια Αττική) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/08/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2016 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό (εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/09/2018 - 31/12/2020

Επιστροφή