ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 378

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΡΑΣΗ 9ii.2 : Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης ΡΟΜΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/01/2019 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018 (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για δέσμευση πίστωσης αρθεισων απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/03/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίαση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/03/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της Μεθοδολογικής και Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο, Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/03/2020 - 31/12/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/03/2020 - 31/12/2020

Επιστροφή