ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στις αστικές και περιαστικές περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 4130
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Λαμιέων
- Δήμος Χαλκιδέων
- Δήμος Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) των οικείων Δήμων των ΣΒΑΑ
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
- Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς των οικείων Δήμων των ΣΒΑΑ, που έχουν αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
Σκοπός / Στόχος : Η κλιματική αλλαγή και κυρίως τα φαινόμενα των ακραίων και σφοδρών καιρικών φαινομένων και η αλλαγή των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (π.χ. καταστροφή δασών, τεχνικά έργα, αστικοποίηση) δημιουργεί κινδύνους για καταστροφικές πλημμύρες στα αστικά κέντρα.
Η δράση αποσκοπεί στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της διάβρωσης που αυτή προκαλεί θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές
- Παρεμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού και ανάπτυξης μέσων και συστημάτων για την προστασία έναντι των πλημμυρών και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.800.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 24/02/2020  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος συνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
- Κωδικός Πρόσκλησης: 63
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)
Τηλ: 22313 50900
Πληροφορίες Λεωνίδας Βέλλιος
Τηλ: 22313 50909
Email: lvellios@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση