ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση 4.c.la.1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 4334
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι της Περιοχής Παρέμβασης ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αποβλέπει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε δημοτικά κτίρια μέσω της υλοποίησης μιας σειράς τεχνικών παρεμβάσεων. Η σκοπιμότητα της δράσης τεκμηριώνεται από ότι μεγάλο ποσοστό των δημοτικών κτιρίων είναι κατασκευασμένα προ του 1985 και ως εκ τούτου, η ενεργειακή αναβάθμισή τους είναι αναγκαία, καθώς θα συντελέσει στην αντιμετώπιση του σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος της αυξημένης κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για τη θέρμανση και ψύξη τους.
Η δράση συμβάλλει σε μια από τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες των Δήμων που αφορά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και έρχεται να υλοποιήσει τον υφιστάμενο σχεδιασμό στον τομέα της ενέργειας (πχ ΣΔΑΕ Ιεράπετρας). Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/06/2020  Λήξη: 31/07/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΟΧΕ_ΛΑΣΙΘΙΟΥ_3
- Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 71202
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
Τηλ.: 2813404531, 2813404500
Fax: 2810335040
Email: giatromanolaki@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση