ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρo


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3521
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Δράσεις Τουρισμού
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στα εξής:
- Να αναδειχθεί η πόλη του Πειραιά ως Πύλη Πολιτισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
- Αλλαγή της συνολικής εικονας
- Να βελτιωθεί, κατά πολύ η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού προορισμού για τους επισκέπτες
Ο στόχος του έργου είναι να διαμορφωθούν οι βασικές διαδρομές που θα αποτελέσουν την «πύλη» στον αστικό ιστό του Πειραιά, να αναδιαμορφωθεί συνολικά η εικόνα της πόλης που προσλαμβάνει όποιος επισκέπτεται την περιοχή από τη θάλασσα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η προτεινόμενη δράση αφορά σε παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο του έργου για την πύλη της κρουαζιέρας - πολιτιστική διαδρομή. Το πλέγμα παρεμβάσεων αφορά σε βασικούς άξονες του ιστορικού κέντρου που διασυνδέουν σημαντικούς πόλους και σημεία της πόλης. Το δίκτυο περιλαμβάνει το λιμάνι της κρουαζιέρας, τη σύνδεσή του με το Πασαλιμάνι μέσω της Χ. Τρικούπη, το αρχαιολογικό και ναυτικό μουσείο, παρεμβάσεις σε οδούς μεταξύ των δύο αρχαιολογικών χώρων και το εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Πειραιά όπου θα ανοίξει και ο σταθμός του Μετρό.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.933.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/02/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Υπεύθυνος: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
τηλ: 2104199851
e-mail:efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση