ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"


Αριθμός προσκλήσεων : 8

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ταχεία Ανακούφιση μέσω Ενεργειακής Μετάβασης στα Νησιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένα Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα (Ενεργειακά Νησιά) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νησιωτικά Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα χωρίς Άνθρακα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείο για καινοτόμες λύσεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/01/2020

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή