ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 700

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό: 16851
Πρόγραμμα : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/01/2023 - 31/03/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ (1η πρόσκληση) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 01
Πρόγραμμα : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/01/2023 - 31/05/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6659
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/01/2023 - 17/02/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6058
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/12/2022 - 31/01/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ (2022) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022
Πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/12/2022 - 31/03/2023

Προηγούμενη123456789...139140Επόμενη

Επιστροφή