ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι Χώρας
- Περιφέρειες Χώρας
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
- Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας. Παράλληλα προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι τομείς οι οποίοι θα πλαισιώνουν τις χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι οι εξής:
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΑΓΡΟΤΙΚΑ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
- Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 130.000.000 ευρώ (€)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 19/10/2020  Λήξη: 11/06/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 για όλες τις Προσκλήσεις, (πλην της ΑΤ14 του Προγράμματος η οποία δεν θα λάβει άλλη παράταση), για τους Δήμους:
- που προήλθαν από τη διάσπαση «καλλικρατικών» Δήμων [άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ A’ 43)],
- που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (ΦΕΚ B’ 964), «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
- που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (ΦΕΚ Β’ 5293), «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Πληροφορίες : Θ. Δράκος, Ο. Μπέη, Β. Σταμάτης
Τηλέφωνο : 213 1313 434, 213 1313 027 213 1313 423
email : t.drakos@ypes.gov.gr, o.bei@ypes.gov.gr, v.stamatis@ypes.gov.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση