Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Μαντινείας (Αρκαδίας)

  ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσιπιανά

  Ο οικισμός Σάγκα προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

  Ο οικισμός Λουκάς προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

  Ο οικισμός Μονή Τσιπιανών προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

  Ο οικισμός Πικέρνι προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

  ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

  Ο οικισμός Πικέρνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

  ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

  Ο οικισμός Κακούρι αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάψιας αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πικέρνι αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσιπιανά στον οικισμό Πικέρνι

  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

  Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

  Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος του δήμου καταργείται.

  Ο οικισμός Μονή Τσιπιανών του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 89Α - 05/08/1885

  Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σηπιανών

  Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σηπιανών

  Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σηπιανών

  ΦΕΚ 115Α - 19/05/1887

  Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο Σηπιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο Σηπιανών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) αποσπάται από το δήμο Σηπιανών και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

  Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) του δήμου καταργείται.

  ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

  Ο οικισμός Κακούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακουρίου

  Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάγκα

  Ο οικισμός Πικέρνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πικέρνι

  Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιμιάδων

  Ο οικισμός Κάψιας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάψια

  Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιπιανών

  Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκά

  Ο δήμος καταργείται

  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεστάνη από την κοινότητα Νεστάνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Νεστάνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από την κοινότητα Νεστάνης και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νέος Καρδαράς αποσπάται από την κοινότητα Σιμιάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από την κοινότητα Σιμιάδων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κάψας αποσπάται από την κοινότητα Κάψα και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πικέρνης αποσπάται από την κοινότητα Πικέρνη και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από την κοινότητα Σάγκα και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Κάψας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Νέος Καρδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Νεστάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Πικέρνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv