ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Άργους-Μυκηνών (Αργολίδος)

  ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άργος από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άκοβα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τημένιον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ήρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ζόγκα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεφαλάριον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ίναχος αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τρίστρατον αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νέα Κίος αποσπάται από το δήμο Νέας Κίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκαφιδάκι αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπηλιωτάκης αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κιβέριον αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Διχάλια αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουγαίικα αποσπάται από το δήμο Λέρνας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φίχτιον αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νέο Ηραίο αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Προσύμνη αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μπόρσας αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μυκήναι αποσπάται από το δήμο Μυκηναίων και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χέλμης αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σταθαίικα αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαλαντρένιον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σχινοχώριον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αεροδρόμιο αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σύνορο αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χαντάκια αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βρούστιον αποσπάται από το δήμο Κουτσοποδίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λύρκεια αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αρία αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αχλαδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αλέα αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Πλατάνιον αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φρουσιούνα αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο

  Εκτύπωση  Αρχείο csv  

  Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

  Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

  Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

  Χρήσιμες συνδέσεις

  Η Ευρώπη σου
  ΕΣΠΑ 2014-2020
     ΥΠΕΣ
     ΚΕΔΕ
  ΕΝΠΕ
  Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
  ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ