ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Δ. Παλλέων (Κεφαλληνίας)

  ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

  Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ληξούρι

  Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα προσαρτάται στο δήμο Παλλέων

  ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

  Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

  ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

  Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

  Ο δήμος καταργείται

  ΦΕΚ 177Α - 28/11/1897

  Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

  Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο Ανωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο Κατωγητών και προσαρτάται στο δήμο

  ΦΕΚ 190Α - 11/08/1906

  Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

  Ο οικισμός Μονοπωλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ανωγητών

  Ο οικισμός Χαυδάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κατωγητών

  Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

  Ο οικισμός Μονή Λεπέδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

  Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

  Ο οικισμός Σαμόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

  Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Βιλατόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Βόβικες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Δεματορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανωγητών

  Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Ιλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Καταρελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Μαντουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Μονή Βαρδιάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Τυπαλδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο οικισμός Χαυριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κατωγητών

  Ο δήμος καταργείται

  Εκτύπωση  Αρχείο csv  

  Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

  Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

  Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

  Χρήσιμες συνδέσεις

  Η Ευρώπη σου
  ΕΣΠΑ 2014-2020
     ΥΠΕΣ
     ΚΕΔΕ
  ΕΝΠΕ
  Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
  ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ