ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ανακοίνωση προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"-Ανακοίνωση      Ανακοίνωση προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"-Εφαρμογή      Ειδική εφαρμογή για την ένταξή των Φορέων στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024"      
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ
  στον ιστοχώρο της ΕΕΤΑΑ !

  Γραφεία Αθήνας

  Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα
  Τηλέφωνα : 213-1320600,
  FAX : 213-1320666
  Email: info@eetaa.gr

  Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

  Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη
  Τηλέφωνο : 2310-544714,
  FAX : 2310-544731
  Email: thesaloniki@eetaa1.gr

  Γραφείο Θεσσαλίας

  Αλ. Παπαναστασίου 33, 41222 Λάρισα
  Τηλέφωνο : 2410-579220, 579221, 579620
  FAX : 2410-579621
  Email: larisa@eetaa1.gr

  Γραφείο Βρυξελλών

  Square de Meeus, 1 B-1000 Βρυξέλλες
  Τηλέφωνο : 00322-2301376,
  FAX : 00322-2302750
  Email: eetaa@arcadis.be

  © Copyright 1998-2017

  Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985 από φορείς της Αυτοδιοίκησης και το κεντρικό κράτος. Λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας. Διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο.

  Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθώς και τους φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα, σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, η εταιρία συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών.

  Ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης, συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό, την ωρίμανση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συλλογικών έργων και προγραμμάτων σε ένα μεγάλο εύρος θεματικών τομέων που ενδιαφέρουν την Αυτοδιοίκηση όπως οργάνωση, διοίκηση και προγραμματισμός, οικονομική ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

  Η δραστηριότητα της εταιρίας εστιάζεται κυρίως :

  • Στην υλοποίηση έργων οριζόντιας στήριξης, για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, των συλλογικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) και άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Στην υλοποίηση σύνθετων έργων, χρηματοδοτούμενων από Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ
  • Στην υλοποίηση έργων πιλοτικού χαρακτήρα, κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, που προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Aπό το 2011 είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, με 156 έργα αναπλάσεων και υποδομών, από Δήμους όλης της χώρας.

  Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

  Τα νέα της ΕΕΤΑΑ

  Δείτε όλα τα νέα της ΕΕΤΑΑ ... 

  Χρήσιμες συνδέσεις

  Η Ευρώπη σου
  ΕΣΠΑ 2014-2020
     ΥΠΕΣ
     ΚΕΔΕ
  ΕΝΠΕ
  ΕΚΠΑ-ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ