ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Κατάλογος εκδόσεων

Έντυπο παραγγελίας

Αρκτικόλεξα που ενδιαφέρουν την Αυτοδιοίκηση (1996)
Οδηγός για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στη Διαχείριση Απορριμμάτων (1996)
Το προσωπικό των ΟΤΑ (Τόμοι Α & Β) (1996)
Το τρίγωνο της συνάντησης, Ουσία-Περιβάλλον-Προσωπικότητα (1995)
Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση (1995)
Η τουριστική προβολή σε επίπεδο Νομού. Ο νέος θεσμός των ΝΕΤΠ (1995)
Οδηγός για την οργάνωση της συντήρησης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (Σειρά επεξεργασίας νερού 2) (1995)
Οδηγός λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (Σειρά επεξεργασίας νερού 1) (1995)
Η Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελληνική Περιφέρεια (Γ' έκδοση) (1995)
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Π.Δ. 410/1995) (1995)
Πολιτιστική Πολιτική και Αναζωογόνηση των Πόλεων Η εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης (1994)
Πολιτισμός και Τοπική Δημοκρατία Η αφανής πλευρά μιας προφανούς σχέσης (1994)
Εκσυγχρονισμός του Συστήματος των ιδίων Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1993)
Μεταφορές και Αστική Ανάπτυξη (1993)
Στρατηγική της Τ.Α. για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα (1993)
Θέα στο Αιγαίο (1993)
View to the Aegean Sea (1993)
Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1993)
Θέματα Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1992)
Οδηγός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (1992)

ΕπιστροφήΑρχείο csv