ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Εκδόσεις / Λεπτομέρειες

 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Η Απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 40    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή αναλύει τα οριζόμενα από τον Ν.3852/2010 ως προς την απασχόληση προσωπικού από τους Δήμους, τις Ενώσεις ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, καθώς και τις Επιχειρήσεις των Δήμων.

Αρχείο pdf

Επιστροφή