ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Εκδόσεις / Λεπτομέρειες

 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 64    Έχει εξαντληθεί

Στην έκδοση αυτή επιχειρείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και θεμάτων από τη σκοπιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, παρουσιάζεται ο ρόλος της Τ.Α. αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και αναφέρονται καλές πρακτικές ως οδηγοί στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Αρχείο pdf

Επιστροφή