Φιλόδημος
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας

Υποέργο 6
«Ευαισθητοποίηση, Υποστήριξη και Δικτύωση Αιρετών και Διοικητικών Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Δια Βίου Μάθησης»

Α` κύκλος συναντήσεων εργασίας

Επιστροφή